Lagom
CELLUS MILD MOISTURE CREAM
САГСАНД НЭМЭХ 115,000 ₮
Шинэ
Lagom
CELLUP MICRO CLEANSING WATER
САГСАНД НЭМЭХ 80,000 ₮
Шинэ
Lagom
CELLUP PH CURE FOAM CLEANSER
САГСАНД НЭМЭХ 65,000 ₮
Шинэ
Lagom
LAGOM Cellus revive essence toner (25мл)
САГСАНД НЭМЭХ 18,000 ₮
Шинэ
Lagom
LAGOM Cellus sensitive cica cream
САГСАНД НЭМЭХ 105,000 ₮
Шинэ
Шинэ
Lagom
LAGOM Cellus deep moisture cream
САГСАНД НЭМЭХ 110,000 ₮
Шинэ
Lagom
LAGOM Cellus revive essence toner
САГСАНД НЭМЭХ 85,000 ₮
Шинэ
Lagom
LAGOM Cellus mist toner
САГСАНД НЭМЭХ 78,000 ₮