Вэбсайтаар хийж байгаа худалдан авалт бүрт онооны урамшуулал бодогдох болно.

Худалдан авалтын нийт үнийн дүнгээс хамааран дараах байдлаар тооцогдоно. Жишээ нь :

 

1000 төгрөг – 10 оноо

10000 төгрөг -100 оноо

 

Та оноогоо цуглуулаад, доорхи сонголтоос сонгон дараагийн худалдан авалтын үнийн дүнгээс хасуулаарай.

 

  1. 1000 оноо – 5000 төгрөг
  2. 3000 оноо – 16000 төгрөг
  3. 5000 оноо – 28000 төгрөг
  4. 10000 оноо – 55000 төгрөг