10% Хямдралын урамшуулал авах ерөнхий шаардлага

Бүтээгдэхүүний тухай сэтгэгдэл бичихдээ доорх мэдээллийг хангасан байх:

- Арьсны төрөл

- Бүтээгдэхүүний савлагаа болон бүтцийг харуулсан зураг оруулах

- Бүтээгдэхүүнийг ямар хугацаанд хэрэглэж байгааг тодорхой бичих

- Бүтээгдэхүүний бүтэц, хэлбэрийн тухай

- Арьсан дээр түрхсэний дараах мэдрэмж

- Арьсны ямар асуудалд нөлөөлсөн

Дээрх загварын дагуу бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй үр дүнг өөрийн аккаунтдаа /хувийн хаяг нь public тохиргоотой байх/ бичээд манай facebook, instagram дахь @sisbeautes хаягийг mention хийх;

Эсвэл манай @sisbeautes group-д болон ижил төрлийн 10,000-c дээш гишүүнтэй группэд пост оруулж болно.